Informationsmøder

Foto: Colourbox.

GUDP Sekretariatet holder informationsmøde to gange om året med introduktion til GUDP og ansøgningsmaterialet til den aktuelle ansøgningsrunde. Under Coronakrisen er møderne afholdt som webinarer.

Kommende informationsmøder

Der bliver afholdt informationsmøder i forbindelse med hver ansøgningsrunde. Som regel vil der være ét møde øst for Storebælt og ét møde vest for hvert halve år. Følg med på hjemmesiden, hvor de aktuelle møder bliver annonceret på forsiden. 

Har du en idé til et projekt og er interesseret i at søge om tilskud fra GUDP, så kan du forud for udarbejdelse af din ansøgning, sende en 1-sidet beskrivelse af  projektidéen til GUDP-sekretariatet.

Du vil derefter få en tilbagemelding fra en af sekretariatets medarbejdere, om der er tale om et potentielt GUDP-projekt. Du finder skabelonen til den 1-sidet projektbeskrivelse her

Hold øje med opslag om nye informationsmøder på GUDP´s hjemmeside

Møde for nye projektledere

En gang om året vil GUDP invitere nye projektledere og -deltagere til et informationsmøde, hvor der sættes fokus på hvilke opgaver, der knytter sig til driften af et GUDP-projekt.