Informationsmøder

GUDP Sekretariatet afholder årligt to informationsmøder, hvor kommende ansøgere og andre interesserede har mulighed for at få en generel introduktion til GUDP's ansøgningsmateriale samt svar på konkrete spørgsmål.

Kommende informationsmøder

Der bliver afholdt informationsmøder i forbindelse med hver ansøgningsrunde. Som regel vil der være ét møde øst for Storebælt og ét møde vest for hvert halve år. Følg med på hjemmesiden, hvor de aktuelle møder bliver annonceret på forsiden. 

Har du en idé til et projekt og er interesseret i at søge om tilskud fra GUDP, så kan du forud for udarbejdelse af din ansøgning, sende en 1-sidet beskrivelse af  projektidéen til GUDP-sekretariatet.

Du vil derefter få en tilbagemelding fra en af sekretariatets medarbejdere, om der er tale om et potentielt GUDP-projekt. Du finder skabelonen til den 1-sidet projektbeskrivelse her

Møde for nye projektledere

En gang om året vil GUDP invitere nye projektledere og -deltagere til et informationsmøde, hvor der sættes fokus på hvilke opgaver, der knytter sig til driften af et GUDP-projekt.

 

GUDP infomøder januar 2020

I januar 2020 afholdt GUDP to informationsmøder i henholdsvis København og Vejle. Møderne handlede om den gode ansøgning og om GUDP generelt. Desuden var der et særligt fokus på netværksprojekter. 

Læs mere om de to møder her:

GUDP info-møde i København 29.1.2020

GUDP info-møde i Vejle 30.1.2020