Grøn bioraffinering

Bioraffineringsanlægget på Aarhus Universitet i Foulum er støttet med 8 mio. kr. af GUDP gennem projektet GRØNBIORAF. Foto: GUDP

GUDP har siden 2013 støttet projekter inden for grøn bioraffinering. Støtten er givet til opbygning af ny viden og udvikling af teknikker og teknologi til at udvinde protein fra grønne afgrøder som græs, kløver og lucerne.

Flere af de støttede projekter inden for grøn bioraffinering viser, at teknikkerne potentielt kan føre til større selvforsyning med dansk produceret protein med god aminosyresammensætning til enmavede dyr som svin og høns. Dermed kan grøn bioraffinering bidrage til at mindske landbrugets afhængighed af importeret soja.

Nogle af projekterne undersøger desuden, om protein udvundet af grøn biomasse kan bruges til mennesker og dermed blive et klimavenligt, plantebaseret proteintilskud i human ernæring.

Udbredelsen af grøn bioraffinering kan i høj grad være med til at gøre dansk landbrug mere klima- og miljøvenligt. Hvis det bliver rentabelt at erstatte kornmarker med græs og kløver, bliver det på én gang muligt at øge udbyttet i marken, reducere udvaskningen af kvælstof og forbruget af pesticider samt at binde langt mere kulstof i jorden.

Presseresten fra bioraffinering kan desuden bruges som foder til kvæg, og restproduktet brunsaft kan indgå i biogasproduktion og i produktionen af forskellige højværdiprodukter. Dermed bidrager grøn bioraffinering også til bedre udnyttelse af ressourcerne og recirkulering af næringsstoffer.

Læs også GUDP´s nyheder om grøn bioraffinering 

GUDP-støttet demo-anlæg til grøn bioraffinering indviet på Aarhus Universitet, juli 2019

Dansk græs kan erstatte soja på grisenes menu, juni 2019

25 millioner kroner til fremme af grøn bioraffinering, juni 2018

Bioraffinering kan løse økologiens proteinudfordring og være en god forretning, april 2018

Rapport om forretningspotentialet for bioraffinering på basis af økologisk jordbrugsproduktion, februar 2018

Nyt bioraffinaderi skal vise vejen til klimagevinster i landbruget, juli 2017

GUDP-støttede projekter med grøn bioraffinering

InnoGrass: Græs kan levere klimavenligt protein til middagsbordet 
Tilskud fra GUDP: 4 mio. kr.

AlfaMax Bioraf: Lucerne har stort potentiale som grovfoder til svin
Tilskud fra GUDP: 4,2 mio. kr.

Fire forprojekter:
1. BiomassProtein Mobil Enhed: 275.458 kr.
2. Industrielt Produktions-anlæg til Grønt GræsProtein: 256.692 kr.
3. Fra Grønt Protein til Køledisken: 300.000 kr.
4. SundÆg: 299.960 kr.

GRØNBIORAF: Bioraffinering af græs kan føre til selvforsyning med protein 

Tilskud fra GUDP: 8 mio. kr.

SUBLEEM 2.0: Bioraffinering skal forvandle roetoppe og græs til menneskeføde  
Tilskud fra GUDP: 2,8 mio. kr.

Green-Eggs: Dansk kløver-protein til økologiske høns 
Tilskud fra GUDP: 7,8 mio. kr.

SuperGrassPork: Økologisk svineproduktion baseret på græsprotein
Tilskud fra GUDP: 6,7 mio. kr.

MultiPlant: Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion
Tilskud fra GUDP: 9 mio. kr.

OrganoFinery: Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi
Tilskud fra GUDP: 10 mio. kr.

Bioøkonomipanelet anbefaler grøn bioraffinering

Læs anbefalingerne i "Proteiner for fremtiden"