Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Ansøgningsrunder og arrangementer:


ERA-nettet ICT–AGRI FOOD udbyder midler til fremme af grøn omstilling via digitale løsninger

ERA-nettet ICT–AGRI FOOD åbner et nyt udbud af midler på 18 mio. euro til projekter, som fremmer grøn omstilling i hele fødevaresektorens værdikæde ved hjælp af digitale løsninger.
Åbning af prækvalifikationsrunden: 25. november 2019
Læs mere her


 

Nyheder om GUDP

Hvad støtter GUDP?

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, støtter projekter, som på en gang fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

To gange årligt indkalder GUDP ansøgninger til nye projekter under den generelle pulje. Derudover annonceres særlige indsatser til f.eks. økologi og grøn bioraffinering i særskilte ansøgningsrunder.

 

Billedet fører dig til siden "Tilskud under GUDP"

Søg tilskud til et GUDP-projekt

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger

Billedet fører dig til siden "GUDP Projekter"

GUDP-projekter

Læs om den brede vifte af projekter, som GUDP har støttet.

Kan min ide bliver til et projekt?

Før du skriver din ansøgning til GUDP, kan du sende en 1-sidet beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet på  
Når sekretariatet har modtaget din beskrivelse, bliver du kontaktet af en medarbejder, som giver dig sparring på ideen og fortæller dig, om den er egnet som GUDP-projekt. 

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Nyheder om GUDP på mail