Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Grønt Udviklings- og Demonstrations Program

GUDP er en forkortelse for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram.

GUDP søger at skabe større grøn bæredygtighed i den danske fødevaresektor ved at løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor. Samtidig skal fødevaresektoren fortsat skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark. To gange årligt yder GUDP tilskud til projekter, der sikrer forretningsorienteret grøn omstilling i Danmark. Derudover annonceres særlige indsatser til fx økologi i særskilte ansøgningsrunder.

Læs GUDP's strategi 2019-2022 

Læs GUDP's handlingsplan 2019

 

 

Ansøgningsrunder og arrangementer


Internationalt samarbejde om reduktion af klimagasser fra husdyrproduktion

Åben for ansøgninger med ansøgningsfrist 31. januar 2019.
Læs mere her

Der er ingen åbne ordinære GUDP-ansøgningsrunder. 

Næste indkaldelse samt informationsmøder forventes ultimo2018/primo 2019.

GUDP konference d. 20. november 2018.

GUDP's bestyrelse inviterer til konferencen 'Vejen for fremtidens fødevarer' d. 20. november 2018.
Læs om arrangementet her.

 

 

 

Tilskud under GUDP

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger

GUDP-projekter

Læs om alle de spændende projekter, som GUDP har støttet.

Nyheder om GUDP

Nyheder om GUDP på mail