Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ansøgningsrunder og arrangementer:


GUDP ansøgningsrunde II i 2019

Runden er åbnet 4. juni 2019. Der er ansøgningsfrist den 5. september kl. 12.00. Læs mere om den aktuelle ansøgningsrunde

GUDP-konference om klima og fødevarer
5. november 2019

GUDP afholder en konference om fødevareproduktion og klima med fokus på, hvordan udviklings- og demonstrationsprojekter i GUDP-regi kan bidrage til at lette fødevareerhvervenes klimapåvirkning. 

Nærmere oplysninger om tid og sted vil fremgå af hjemmesiden. 

 

Nyheder om GUDP

Hvad støtter GUDP?

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, støtter projekter, som på en gang fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

To gange årligt indkalder GUDP ansøgninger til nye projekter under den generelle pulje. Derudover annonceres særlige indsatser til f.eks. økologi og grøn bioraffinering i særskilte ansøgningsrunder.

 

Søg tilskud til et GUDP-projekt

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger

GUDP-projekter

Læs om den brede vifte af projekter, som GUDP har støttet.

Kan min ide bliver til et projekt?

Før du skriver din ansøgning til GUDP, kan du sende en 1-sidet beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet på  
Når sekretariatet har modtaget din beskrivelse, bliver du kontaktet af en medarbejder, som giver dig sparring på ideen og fortælle dig, om den er egnet som GUDP-projekt. 

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Nyheder om GUDP på mail