Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

""

 

GUDP er flyttet til Landbrugsstyrelsen

Fra og med den 4. december 2020 er GUDP-sekretaritat blevet samlet i Landbrugsstyrelsen. Denne side opdateres derfor ikke længere 

NY GUDP-HJEMMESIDE: GUDP i Landbrugsstyrelsen 

Kontakt GUDP: Obfuscated Email 

Tilmeld dig GUDP-nyhedsbrev fra Landbrugsstyrelsen her

Hvad støtter GUDP?

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, støtter projekter, som på en gang fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

To gange årligt indkalder GUDP ansøgninger til nye projekter under den generelle pulje. Derudover annonceres særlige indsatser til f.eks. økologi og grøn bioraffinering i særskilte ansøgningsrunder.

 

Billedet fører dig til siden Tilskud under GUDP

Søg tilskud til et GUDP-projekt via Landbrugsstyrelsen

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger