Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Abonner på GUDP´s nyheder

Ansøgningsrunder og arrangementer


Ansøgninger til 1. ordinære ansøgningsrunde 2021

Indkaldes i december 2020 - den præcise dato offentliggøres her
Ansøgningsfrist: 2. marts 2021.

Ansøgninger til 2. ordinære ansøgningsrunde 2021

Indkaldes i juni 2021 -  den præcise dato offentliggøres her
Ansøgningsfrist: 
2. september 2021.

Nyheder om GUDP

Billedet fører dig til siden "Tilskud under GUDP"

Søg tilskud til et GUDP-projekt

Indkaldelser, ansøgningsskema og vejledninger

Hvad støtter GUDP?

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, støtter projekter, som på en gang fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Projekterne skal desuden bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

To gange årligt indkalder GUDP ansøgninger til nye projekter under den generelle pulje. Derudover annonceres særlige indsatser til f.eks. økologi og grøn bioraffinering i særskilte ansøgningsrunder.

 

Kan min ide bliver til et projekt?

Før du skriver din ansøgning til GUDP, kan du sende en 1-sidet beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet på  
Når sekretariatet har modtaget din beskrivelse, bliver du kontaktet af en medarbejder, som giver dig sparring på ideen og fortæller dig, om den er egnet som GUDP-projekt. 

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Billedet fører dig til siden "GUDP Projekter"

GUDP-projekter

Læs om den brede vifte af projekter, som GUDP har støttet.