Temadag om Produkt Environmental Footprint (PEF), d. 7. december 2017, Eigtveds Pakhus

Formålet med temadagen var at informere om EU Kommissionens nye fælleseuropæiske metoder til dokumentation og kommunikation af produkters miljøfodaftryk (PEF) samt at opfordre dansk erhvervsliv til at indlede en praktisk anvendelse i det interne arbejde, til dokumentation af produkters miljøfodaftryk og til markedskommunikation.

Se dagsprogrammet her

Se deltagerlisten her

Temaer på dagen

 PEF – en fremtidig mulighed for at synliggøre miljøprofilen for danske varer på det

internationale marked.

 De overordnede linjer i de nye metoder. Hvorfor er der brug for PEF?

Hvordan forventes metoden at virke på det europæiske marked?

 Eksempler på specifikke produktkategoriregler (PEFCR) indenfor henholdsvis fødevarer konventionelle produkter v/ repræsentanter fra virksomheder, der har været involveret i arbejdet med udviklingen af PEFCR.

 Praktisk afprøvning af kommunikation af PEF i markedet. Hvad er resultatet? Muligheder og udfordringer

 Miljømærkerne og PEF – harmonisering eller konkurrence? Paneldebat

 Kommunikation af PEF – visionen og virkemidlerne. Diskussionsoplæg fra en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd v/Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket, Sverige

Baggrund

Sammen med meddelelsen ”Opbygning af det indre marked for grønne produkter – fremme af bedre oplysning om produkters og organisationers miljøpræstationer” offentliggjorde Kommissionen i 2013 bl.a. en metode til hvordan produkters miljøbelastning (herunder klima) kan opgøres på en ensartet måde indenfor det europæiske marked. Metoden har været under udvikling i en 10 års periode og bygger videre på bl.a. den danske UMIP metode. Med udgangspunkt heri har Kommissionen forestået gennemførelsen af mere end 20 storskala pilotprojekter mhp at udvikle en guideline til brug for beregning af det miljømæssige fodaftryk for specifikke produktkategorier. 

Der er i det indledende arbejde pt udviklet PEFCR indenfor følgende områder: Vandrør, it, læder, papir (intermediate), solceller (photovoltaic), mejeriprodukter, øl, foder til husdyr, pasta, metal, batterier, termisk isolering, t-shirts, uafbrudt strømforsyninger, olivenolie, flaskevand, foder til kæledyr, skotøj, vin, maling. Kommissionen opfordrer til, at der indenfor de kommende år udvikles nye PEFCR indenfor flere områder ved brug af den udviklede guideline. Kommissionen stiller teknisk rådgivning til rådighed for dette arbejde.

Både PEF metoden og de produktspecifikke regler forventes at være referenceramme for virksomheders fremtidige arbejde med opgørelse af produkters miljøbelastning og vil også være et væsentligt grundlag for den fremtidige kommunikation af produktets miljøfodaftryk til kunderne – ikke mindst forbrugerne. Det Europæiske Råd forventer, at Kommissionen vil anvende de udviklede metoder til at styrke markedets muligheder for effektiv anvendelse af ressourcerne og fremme af en cirkulær økonomi. Også i de nyligt udarbejdede anbefalinger fra det danske Advisory Board for cirkulær økonomi opfordres til en styrket dansk indsats på dette område.