Produkters miljømæssige fodaftryk (PEF)

EU Kommissionen er i færd med et EU-projekt, der kan skabe harmoniserede rammer for beregning af produkters miljømæssige fodaftryk i et livscyklusperspektiv (Product Environmental Footprint, PEF).

Med meddelelsen ”Opbygning af det indre marked for grønne produkter – fremme af bedre oplysning om produkters og organisationers miljøpræstationer” påbegyndte Kommissionen i 2013 en række pilotprojekter om metoder og retningslinjer for vurdering af det miljømæssige fodaftryk for en række produktområder og enkelte sektorer. Baggrunden var et ønske om at sikre ensartede metoder i EU landene og at tilvejebringe et samlet grundlag for en styrket fremadrettet grøn produktpolitik i EU. De produkt- og sektorspecifikke retningslinjer udarbejdes på baggrund af en generisk metode, der blev offentliggjort i Official Journal samtidig med Kommissionens meddelelse. 

Harmoniserede regler vil være en stor fordel for de Europæiske virksomheder, der har arbejdet på at reducere miljøpåvirkningerne fra deres produkter og ønsker at markedsføre deres grønne produkter. Man får nemlig – hvis ordningen implementeres – bedre muligheder for at få has på udokumenterede miljøpåstande, ligesom det forventes at blive billigere for virksomheder at opgøre produkters miljømæssige fodaftryk. Mange danske virksomheder har arbejdet strategisk på at forbedre produkters miljøforhold, og danske virksomheder kan dermed levere ”konkurrencedygtige” miljøprofiler for produkterne.

Siden 2013 har mere end 20 europæiske brancher arbejdet på at udvikle branchespecifikke retningslinier (PEFCRs) (forventes vedtaget primo 2018), og retningsliner for, hvordan sådanne produktkategoriregler kan laves for andre produktområder; både konventionelle produkter og fødevarer. Arbejdet planlægges af en europæisk styregruppe, der favner en bred interessentskare. Miljøstyrelsen repræsenterer Danmark i denne gruppe. 

Erfaringerne fra PEF forventes at indgå i Kommissionens fremadrettede arbejde om en mere sammenhængende politisk ramme for EU's produktpolitik.

Fra Danmark, har Danish Crown deltaget aktivt i udarbejdelse af PEFCR for kød. Carlsberg (Italy) har deltaget i arbejdet med metoder for produktgruppen øl og Rockwool (International) for isoleringsmaterialer.

Læs mere om EU's arbejde med PEF

Gå til PEFs mange berøringsflader

PEFs mange berøringsflader

Figuren viser, at PEF skal finde sin plads i produktpolitikken. Det er indenfor dette univers, at Kommissionens skal komme med et udspil til hvordan PEF skal indpasses.

Temadag om PEF 7. december 2017

Se oplæg samt præsentationer fra Miljøstyrelsens temamøde om Kommissionens nye metoder til vurdering af produktets miljøfodaftryk