Indkaldelse: Ansøgninger til tilskudsordning om konsulenthjælp til miljømærkning af tøj og tekstiler.

(OBS! Frist for ansøgning er udløbet).
Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker at arbejde med at miljømærke tøj og tekstiler på det danske tøjmarked.

Miljøstyrelsen har afsat op til 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan ansøges om op til 99.000 kr. i tilskud pr. ansøgning. Miljøstyrelsen ser gerne, at en ansøgning dækker mere end et tekstilprodukt. 

Ansøgningsfrist?

Tirsdag den 1. september 2015.

NYT! Deadline for projektafslutning. Er ændret fra 15. december 2015 til 15. marts 2016.

Hvem kan søge?

Miljøstyrelsen ønsker, at flere danske tøj- og tekstilvirksomheder får konkret erfaring med miljømærkning, og de miljømæssige fordele der følger med en licens. Projektansøgere skal derfor være den enkelte tøj eller tekstilvirksomhed, der entrerer med en konsulent. Projektet kan være med til at fjerne barrierer for miljømærkning og være en hjælp i forbindelse med at dokumentere opfyldelsen af miljømærkekriterierne.

Tilskuddet ydes efter EU’s de minimis regler. Dvs., at ansøgeren samlet set under de minimis -ordninger, højest må modtage op til 200.000 EURO i statstilskud over en tre–årig periode. Der skal underskrives en de minimis erklæring.

Orienteringsmøde

Miljøstyrelsen afholder sammen med Miljømærkning Danmark et orienteringsmøde om tilskudsordningen fredag d. 21. august 2015 kl. 11.00-14.00. Tidsrummet kan tilpasses i forhold til deltagerantal. Der serveres en frokostsandwich. Tilmeldingsfrist se nedenfor.

Interesserede vil kunne få svar på spørgsmål til konsulentordningens ansøgningsprocedure. Spørgsmål og svar om selve proceduren i forbindelse med ansøgning om tilskud, offentliggøres på hjemmesiden senest tre hverdage senere.

På mødet vil der også være mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til Miljømærkning Danmark om miljømærkekriterierne. Miljømærkning Danmark vil i begrænset omfang også kunne svare på spørgsmål undervejs i et projekt, men det skal understreges, at det netop er konsulentens opgave at udforme licensansøgning, herunder arbejdet med dokumentation af kravspecifikationer.

Opdateret! Mødet kan også bruges af virksomheder og konsulenter til at mødes med henblik på evt. samarbejde. Der er pt. ca. 20 tilmeldte virksomheder og konsulenter.


 

Materiale fra orienteringsmødet 21. august 2015

Deltagerliste. Orienteringsmødet 21. august 2015

Præsentation af kriterier. Miljømærkning Danmark. 21. august 2015

Præsentation af tilskudsordning. Miljøstyrelsen. 21. august 2015

Opfølgning på møde. Opdateret FAQ-ark. 21. august 2015


  

FAQ-ark (opdateret 21. august 2015). I forbindelse med annonceringen er der udformet svar på indkomne spørgsmål.

 

Tid: Fredag d. 21. august, kl. 11-14.

Sted: Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn

Tilmelding: senest mandag d. 17. august, kl. 15 på Obfuscated Email, Cc. Obfuscated Email.

Yderligere information om ansøgning, ansøgningsskema, de minimis ordning og vilkår for tilskud

Indkaldelse til ansøgning. Læs mere om puljen og vilkår for tilskud. Opdateret 190815

Ansøgningsskema. Skal bruges.

Erklæring om de minimis støtte. Skal udfyldes

Standardvilkår for tilskud

 

 

Søren Mørch Andersen: 72 54 44 03, Obfuscated Email i ugerne 31 og 34.

Mikkel Stenbæk Hansen: 72 54 43 43, Obfuscated Email i ugerne 27 og 33.

Se i øvrigt:  www.ecolabel.dk

 

Første rateudbetaling

 

Send gerne faktura ind pr. den 1. december 2015, så vil udbetaling kunne ske hurtigere.

Faktura skal indsendes med et timeregnskab for konsulentens arbejde, og evt. udlæg.

For at få udbetalt første rate, skal evalueringsskemaet  udfyldes og faktura indsendes som elektronisk e-faktura!

Det var også vedlagt tilsagnet.

Spørgsmål rettes til Søren Mørch Andersen

Obfuscated Email

72 54 44 03.