Indkaldelse: Ansøgninger om konsulenthjælp til miljømærkning af servicevirksomheder

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske servicevirksomheder, der ønsker at arbejde med at miljømærke virksomheden.
(Ansøgningsfristen er udløbet og midlerne uddelt!)

Miljøstyrelsen har afsat op til 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Tilskuddet er momsfrit.

Ansøgningsfrist?

Tirsdag den 17. november 2015.

Hvem kan søge?

Virksomheder indenfor nedenstående områder:

  • Rengøringstjenester
  • Tekstilservice (vaskerier)
  • Rens af tekstiler
  • Dagligvarebutikker
  • Restauranter og kantiner

Målgruppen er servicevirksomheder (eller kæder), der udbyder en af ovenstående services. Det er virksomheden (kæden), der ønsker at blive miljømærket, der selv entrerer med konsulenten.

Ansøgere til projektet skal leve opfylde betingelsen for at blive miljømærket i et af ovenstående kriteriesæt, se i afsnittet ”Hvad kan svanemærkes”. Se Miljømærkning Danmarks hjemmeside under kriterier for området .

Miljøstyrelsen ønsker, at flere servicevirksomheder får konkret erfaring med miljømærkning indenfor de fem områder, og de miljømæssige fordele der følger med at være miljømærket. 

Projektet kan være med til at fjerne barrierer for miljømærkning og være en hjælp i forbindelse med at dokumentere opfyldelsen af miljømærkekriterierne. Se bilagsmateriale i faktaboksen.

Tilskuddet ydes efter EU’s de minimis regler. Der skal underskrives en de minimis erklæring. Se bilagsmateriale i faktaboksen.

Orienteringsmøder

Miljøstyrelsen afholder sammen med Miljømærkning Danmark to orienteringsmøder om tilskudsordningen og miljømærkning. Se nedenfor for tid og sted.

Interesserede vil kunne få svar på spørgsmål til konsulentordningens ansøgningsprocedure. Spørgsmål og svar om tilskudsorningen offentliggøres umiddelbart efter på hjemmesiden.

På mødet vil der også være mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til Miljømærkning Danmark om de respektive miljømærkekriterier.

Miljømærkning Danmark vil i begrænset omfang også kunne svare på spørgsmål undervejs i et projekt, men det skal understreges, at det netop er konsulentens opgave at udforme licensansøgning, herunder arbejdet med dokumentation af kravspecifikationer.

Mødet kan også bruges af virksomheder og konsulenter til at mødes med henblik på evt. samarbejde. Vi beder derfor om at oplyse ved tilmelding om man deltager som virksomhed eller konsulent, og sender en deltagerliste ud inden mødet. Ønsker man ikke at stå på listen, skal det fremgå tydeligt at tilmeldingen.  

Møde i København: onsdag d. 4. november, kl. 13-15.

Sted: Miljømærkning Danmark/Dansk Standard (se kort) , Gøteborg Plads 1, Nordhavn, 2150 København

Møde i Århus: torsdag d. 5. november, kl. 13-15.

Sted: Miljøstyrelsen Århus (se kort) , Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

Der serveres begge dage en sandwich kl. 12.30, såfremt man er interesseret.

Tilmelding (begge møder)

Senest fredag d. 30. oktober til  Obfuscated Email , Cc. Obfuscated Email

Angiv ønsket mødedato, hvilken type servicevirksomhed eller konsulent man repræsenterer, og om man ønsker en sandwich inden mødet. På mødet serveres desuden kaffe/the.

Spørgsmål

Til tilskudsordningen:

Søren Mørch Andersen: 72 54 44 03, Obfuscated Email

Mikkel Stenbæk Hansen: 72 54 43 43, Obfuscated Email

Spørgsmål stillet i uge 42 vil kun blive besvaret pr. e-mail.

Til miljømærkning og kriterier:

Malene Nielsen: 72 41 48 17,  Obfuscated Email

Se i øvrigt:  www.ecolabel.dk

Orienteringsmøde

Afholdt 4. og 5. november 2015.

Materiale:

Tilskudsordningen. Af Miljøstyrelsen

Miljømærkekriterierne. Af Miljømærkning Danmark

OBS! Vigtigt i forbindelse med ansøgning

- angiv også adresse for de enheder, der søges om tilskud til miljømærkning. Se nyt ansøgningsskema .

- angiv også timepris i forbindelse med beskrivelsen af konsulenten. Se nyt ansøgningsskema.

- en kommunens kantine kan også søge om tilskud til en miljømærkekonsulent.

- restauranter i hoteller kan også søge om tilskud til en miljømærkekonsulent.