Liste over akkrediterede verifikatorer

Herunder kan du finde listen over virksomheder, der er akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til certificering af EMAS og ISO 14001.

Virksomheder akkrediteret til både EMAS og ISO 14001

DNV Business Assurance, Denmark A/S: www.dnv.dk

Bureau Veritas Certification Denmark A/S: www.bureauveritas.dk

 

Virksomheder akkrediteret til ISO 14001

Dancert A/S: www.dancert.dk

FORCE Certification A/S: www.forcecertification.com/da/

Det danske akkrediteringsorgan

DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740 Skovlunde 
Tlf. 77339500 
Fax 77339501 
E-mail:  Obfuscated Email  
www.danak.dk