Liste over akkrediterede verifikatorer

Herunder kan du finde listen over virksomheder, der er akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til certificering af ISO 14001 og EMAS.

  • Virksomheder akkrediteret til både ISO 14001 og EMAS

Det Norske Veritas, Business Assurance Danmark A/S  www.dnv.dk

Bureau Veritas Certification Denmark A/S  www.bureauveritas.dk

 

Virksomheder akkrediteret til ISO 14001

Dancert A/S  www.dancert.dk

FORCE Technology  www.forcetechnology.com