Liste over akkrediterede verifikatorer

Herunder kan du finde listen over virksomheder, der er akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til certificering af ISO 14001 og EMAS.

Virksomheder akkrediteret til både ISO 14001 og EMAS

Det Norske Veritas, Business Assurance Danmark A/S www.dnvgl.dk

Bureau Veritas Certification Denmark A/S  www.bureauveritas.dk

Virksomheder akkrediteret til ISO 14001

Dancert A/S  www.dancert.dk

FORCE Technology  www.forcetechnology.com

Registreringsorgan i Danmark (EMAS)

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C  
Tlf. 72544000 
E-mail:  Obfuscated Email  
www.mst.dk

Det danske akkrediteringsorgan

DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740 Skovlunde 
Tlf. 77339500 
Fax 77339501 
E-mail:  Obfuscated Email  
www.danak.dk