Hvad indebærer miljøledelse

Hvad er miljøledelse, og hvad kræver det af din virksomhed.

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces som bl.a. indebærer, at virksomheden:

 • kortlægger sine miljøforhold
 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
 • udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås
 • evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner

Virksomheder, der har indført miljøledelse, signalerer til omverdenen, at de har styr på deres miljøpåvirkninger. Samtidig kan der være økonomiske gevinster at hente ved at indføre miljøledelse. Der er f.eks. typisk store besparelser at hente i energi- og vandforbrug i produktionen.

Papir på miljøledelsen

Virksomheden kan vælge at udvikle sit eget miljøledelsessystem – ofte kaldet en husmandsmodel. På den måde kan virksomheden selv fastsætte kravene til systemet. Som minimum skal virksomheden dog foretage løbende forbedringer af miljøforholdene.

Hvis virksomheden ønsker at få papir på miljøarbejdet, er det muligt at blive registreret under den europæiske miljøledelsesordning EMAS eller certificeret efter den internationale standard ISO 14001. Hvis en virksomhed ønsker at blive miljøcertificeret, skal en uafhængig miljøverifikator godkende, at virksomheden opfylder alle kravene i ISO 14001 eller EMAS. 

Fordele ved miljøledelse

En EMAS eller ISO 14001 registrering er  en blåstempling af virksomhedens miljøarbejde. Udover at bidrage positivt til virksomhedens omdømme giver en EMAS eller ISO 14001 registrering også mere praktiske og kontante fordele:

8 gode grunde til at arbejde med miljøledelse

 1. Bedre styring af forbrug af energi og råvarer
 2. Færre udgifter til forbrug af energi og råvarer
 3. Færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter
 4. Forbedret samarbejde med myndighederne
 5. Større troværdighed over for kunder
 6. Forbedret markedsposition, nye kundegrupper og fastholdelse af eksisterende kunder
 7. Øget samarbejde med leverandører
 8. Forbedret omdømme

Miljø der sælger

I forlængelse af projektet ”Miljø der sælger” har Miljøstyrelsen samlet en række værktøjer, som kan give inspiration og viden om, hvordan man kan arbejde med miljøledelse.

Værktøjerne kan bruges til at skabe en ny dialog mellem marketingsfolk og miljøfolk og dermed sætte fokus på, hvordan virksomhedens miljøresultater kan omsættes til et øget salg.

Se værktøjerne her