Hvad koster en EMAS registrering?

Der er både udgifter, indtægter og besparelser forbundet med EMAS registrering. Udgifterne afhænger af virksomhedens størrelse, kompleksitet og ambitionsniveau.

Det spiller også ind om virksomheden har tradition for at registrere miljødata og arbejde med procedurer. Er der eksempelvis allerede kvalitetsstyring kan nogle ting blive lettere.

De væsentligste udgifter er:

 • Lønudgifter til opbygning af miljøledelsessystemet
 • Lønudgifter til medarbejdertræning og indførelse af nye rutiner
 • Eksterne omkostninger til f.eks. konsulenter og audituddannelse
 • Omkostninger til verifikation og registrering
 • Omkostninger til analyser, tekniske løsninger og andre investeringer i forbindelse med forbedringsprojekter
 • Et mindre gebyr til Miljøstyrelsen

Tidligere erfaringer viser, at de samlede direkte etableringsomkostninger for et miljøledelsessystem efter ISO 14001 og EMAS inklusiv internt tidsforbrug typisk ligger på 400-600.000 kr. for en mindre virksomhed.

Omkostningerne til konsulenter og kurser udgør ofte en tredjedel af de samlede omkostninger, og den første verifikation koster typisk fra 50.000 - 100.000 kr.

Driftsomkostningerne de efterfølgende år er noget lavere – typisk omkring 100.000 kr. – og den årlige fornyelse af verifikationen koster typisk 25-50.000 kr. 

Til Miljøstyrelsen betales et mindre gebyr:

 • Registreringsgebyr, første gang (1 - 3 anlægsområder) kr. 1.000
 • Registreringsgebyr, første gang (4 eller flere anlægsområder) kr. 2.000
 • Deltagergebyr (1 - 3 anlægsområder) kr. 1.000 pr. år
 • Deltagergebyr (4 eller flere anlægsområder) kr. 2.000 pr. år

Ved første registrering betales både registrerings- og deltagergebyr for første år.

Miljøledelse betaler sig for de fleste

Der er dog også besparelser at hente, da EMAS omfatter en del opgaver som alligevel skulle løses. Det gælder eksempelvis indberetninger til myndigheder, de grønne regnskaber, besvarelser af kundehenvendelser og opdatering af produktblade. Desuden er der besparelser på ressourceforbrug og mulighed for øget indtjening, da EMAS registreringen også har en positiv effekt på virksomhedens omdømme.

 • 3 ud af 4 virksomheder med miljøledelse har over en fireårig periode et pænt overskud af miljøledelsen.
 • Den direkte økonomiske gevinst over en fireårig periode er i gennemsnit 2% af det seneste års omsætning.
 • De fleste virksomheder finder økonomiske besparelser ved minimeret energi-, ressource- og vandforbrug samt reduceret omkostninger til bortskaffelse af affald.
 • Både danske og internationale undersøgelser viser, at tilbagebetalingstiden af den samlede investering i miljøledelse typisk er 2-3 år og ofte mindre.