Hvordan bliver man EMAS registreret

Hvordan bliver man EMAS registreret. Hvad kræver det af virksomheden. Hvem skal kontaktes. Hvad indebærer registreringsprocessen.

1. Det første I skal gøre for at blive EMAS registreret er at etablere et miljøledelsessystem efter retningslinjerne i EMAS forordningen. 

2. Når I er i gang med at implementere et miljøledelsessystem og har udarbejdet en miljøredegørelse, skal I kontakte en . Den eksterne verifikator skal kontrollere, at I lever op til kravene.

EMAS forordningen stiller blandt andet krav til at I har:

  • foretaget en kortlægning af virksomhedens miljøforhold,
  • etableret interne strukturer, som sikrer, at der løbende arbejdes med forbedring af virksomhedens miljøforhold og at disse er beskrevet i en miljøledelseshåndbog,
  • Udarbejdet en miljøpolitik og formuleret konkrete miljømål,
  • Lavet en handlingsplan for opfyldelsen af disse,
  • Gennemført intern audit, samt
  • Udarbejdet en miljøredegørelse.

Den eksterne verifikator skal - udover at kontrollere jeres miljøledelsessystem - godkende jeres miljøredegørelse og udstede et verifikationsbevis.

3. Ved nyregistreringer skal I udfylde en med stamdata om virksomheden. Ved genregistrering skal I sende eventuelle ændringer til disse oplysninger. I skal desuden indsende et  til dokumentation for overholdelse af miljølovgivning. 

4. Den godkendte miljøredegørelse, EMAS verifikationsbeviset samt anmeldelsesformularen eller ændringer til oplysningerne i denne sendes til Miljøstyrelsen på eller med posten til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

5. I Miljøstyrelsen læser vi miljøredegørelsen. Hvis den kan godkendes, så sender vi et certifikat på jeres EMAS registrering samt datoen for, hvornår den næste verificerede miljøredegørelse eller opdaterede miljøredegørelse skal sendes til Miljøstyrelsen. Herefter opretter vi jer i vores EMAS database, hvor I så vil figurere som en EMAS registreret virksomhed.

6. Når I har modtaget EMAS certifikatet, skal I indbetale et mindre gebyr til Miljøstyrelsen.