Liste over akkrediterede verifikatorer

Listen over virksomheder, der er akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til certificering af EMAS og/eller ISO 14001 findes her.

Registreringsorgan i Danmark (EMAS)

Miljøministeriet
Kontor for Cirkulær økonomi
Slotsholmsgade 12, 1216 Kbh. K

Tlf. 38 14 21 42

E-mail:  Obfuscated Email