Liste over akkrediterede verifikatorer

Herunder kan du finde listen over virksomheder, der er akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til certificering af ISO 14001 og EMAS.

  • Virksomheder akkrediteret til både ISO 14001 og EMAS

DNV GL Business Assurance, Denmark A/S,  www.dnvgl.dk

Bureau Veritas Certification Denmark A/S  www.bureauveritas.dk

 

Virksomheder akkrediteret til ISO 14001

Dancert A/S  www.dancert.dk

FORCE Technology  www.forcetechnology.com

Registreringsorgan i Danmark (EMAS)

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C 
Tlf. 72544000 
E-mail:   
www.mst.dk

Det danske akkrediteringsorgan

DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740 Skovlunde 
Tlf. 77339500 
Fax 77339501 
E-mail:   
www.danak.dk