EMAS

EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. Som certificeret virksomhed viser man sine kunder og omverdenen, at man lever op til EU’s krav om miljøledelse.

Emas logo

Som EMAS virksomhed arbejder man løbende på at reducere de direkte miljøpåvirkninger i form af energi- og ressourceforbrug, affaldsproduktion samt emissioner (klimagasser, luftforurening og spildevand).

Derudover arbejder man med at reducere virksomhedens indirekte miljøpåvirkninger. Det vil sige de miljøpåvirkninger, som virksomheden ikke har direkte kontrol over, men som virksomheden har mulighed for at påvirke gennem f.eks. dialog med leverandører og kunder.

Særligt i dialogen med leverandører er det centralt at arbejde for, at de begrænser deres miljøpåvirkninger og eventuelt indfører EMAS som miljøledelsessystem.

Historik

EMAS blev vedtaget af EU Kommissionen i 1993. To år senere blev de første danske virksomheder registreret. Oprindelig var EMAS målrettet industrivirksomheder, men i 2001 blev EMAS forordningen revideret, hvor det blev muligt for alle at blive EMAS registreret. Nu er også en del servicevirksomheder og offentlige virksomheder EMAS registreret.

I januar 2010 trådte tredje version af EMAS forordningen i kraft. Den gør det muligt for virksomhederne at sikre, at selv det yderste led i leverandørkæden har en grøn profil. Nu er det nemlig også muligt at EMAS registrere virksomheder uden for EU, samt registrere hele koncernen under samme EMAS.

Kendetegn ved EMAS

Miljøledelse efter EMAS indebærer, at virksomheden:

  • Gennemfører en indledende miljøgennemgang
  • Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over det, loven kræver
  • Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet
  • Udarbejder en årlig miljøredegørelse.
  • Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet

For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed kortlægge og løbende reducere de direkte miljøbelastninger fra dens aktiviteter samt de indirekte miljøforhold fra produkter og serviceydelser.

Læs mere om EMAS i folderen her

Arbejdet med EMAS

OBS! Under opdatering. Vær opmærksom på brug af ny betegnelser i bilag IV fra 2018.

Se link ovenfor til nyt bilag IV, der gælder fra 2020

Her kan du læse mere om de praktiske forhold, der knytter sig til en EMAS registrering. Hvilke trin skal man igennem, hvad skal miljøredegørelsen indeholde samt brug af EMAS logoet.

EMAS - praktiske anliggender