Sikring af bæredygtigt træ i offentlige indkøb

Et cirkulære fra Miljø- og Fødevareministeriet (tidligere Miljøministeriet) fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb og brug af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv.

En vejledning fra Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen) fortæller, hvordan det kan gøres i praksis. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter. Disse er samlet i vejledningens kapitel 7 - den nemme vej til at komme hurtigt i gang. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om "bæredygtigt træ". 

Både cirkulære og vejledning trådte i kraft den 1. juli 2014. 

Briefing notes and other documents in English