Sikring af bæredygtigt træ i offentlige indkøb

Et cirkulære fra Miljø- og Fødevareministeriet (tidligere Miljøministeriet) fastlægger regler for sikring af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb og brug af træ og træprodukter til byggeri, møbler, papir mv.

En vejledning fra Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen) fortæller, hvordan det kan gøres i praksis. Den kan anvendes af alle offentlige indkøbere og giver en række konkrete tekstforslag til udbudsmateriale og kontrakter. Disse er samlet i vejledningens kapitel 7 - den nemme vej til at komme hurtigt i gang. Vejledningen peger bl.a. på FSC- og PEFC-certificeret træ som mulig dokumentation for opfyldelse af krav om "bæredygtigt træ". 

Både cirkulære og vejledning trådte i kraft den 1. juli 2014. 

Briefing notes and other documents in English

Bæredygtigt træ. Hvorfor?

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Bæredygtigt træ. Hvordan?

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.