Hvad er totalomkostninger?

Totalomkostninger er summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og omkostninger til brug af produktet i brugsperioden. Som synonym for totalomkostninger benytter fagfolk ofte forkortelsen TCO, der kommer af den engelske betegnelse Total Cost of Ownership.

TCO beregningskontor  

Hvorfor TCO?

Ideen med TCO er at beregne fremtidige udgifter gennem produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris, gør TCO-beregninger det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

Beregning af produkters totalomkostninger er som udgangspunkt rent økonomiske beregninger og medtager ingen miljøfaktorer. Alligevel er der store afledte miljøbesparelser fx i form af reduceret el- og vandforbrug.

Uanset hvor meget prisen vægter i evalueringen af et tilbud, erstatter totalomkostningsprisen den rene indkøbspris.

TCO-værktøjer

I forlængelse af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb har Miljøstyrelsen udviklet en række værktøjer, der gør det muligt allerede i tilbudsfasen at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase. 

Med de nye totalomkostningsberegnere kan det offentlige spare millioner og samtidig hjælpe miljøet.

Der er udviklet TCO-værktøjer for 13 produktområder, som kan ses i faktaboksen og på Den Ansvarlige Indkøber

TCO-værktøjerne består af en pdf-vejledning til indkøberen samt et simpelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste omkostningsparametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle værktøjerne gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der bl.a. er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på og har sagt god for de standarder, der benyttes i beregningerne.

Eksempler på brug af TCO

Der findes en række eksempler, hvor indkøbere har sparet både penge og reduceret miljøbelastning ved hjælp af totalomkostningsberegninger. 

  • 11 mio. kr. sparet  over 3 år  på computerkøb 
    Da Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) i 2012 lavede en forpligtende indkøbsaftale om computere, konkurrerede leverandørerne ikke alene på anskaffelsespris, men også på produkternes samlede levetidsomkostninger. Beregninger viser, at aftalen over tre år vil spare kommunerne for 11 mio. kr., og samtidig medfører aftalen et reduceret CO2-udslip på 3.625 tons. 
  • De rigtige frysere kan spare KU 14-28 millioner kr.
    Københavns Universitet brugte TCO-beregning ved indkøb af ultrakolde frysere til brug i laboratorier. Indkøbene giver universitetet potentielle besparelser på 14-28 mio. kr. over 4 år. Ud over den potentielle økonomiske besparelse giver indkøbet et reduceret energiforbrug og medfølgende CO2-reduktion over 15 år på ca. 3.000-6.000 ton CO2.

Se flere cases på FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØB

Miljøstyrelsen afholdt en temadag om totalomkostninger og offentlige indkøb den 27. januar 2015. Præsentationerne fra dagen kan findes her .

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

TCO tools and guidance

English introduction and versions of some of the TCO tools and guidance documents can be found here for your inspiration:

Introduction to TCO tools

Computers:
- Computers TCO tools and Computers guidance

Self-serving machines:
Self-serving machines TCO tools and Self-serving machines guidance

Bulbs and lighting systems:
Bulbs and lighting systems TCO tools and Bulbs and lighting systems guidance

Office IT equipment:
Office IT equipment TCO tools and Office IT equipment guidance

Refrigerators and freezers:
Refrigerators and freezers TCO tools and Refrigerators and freezers guidance

Bidet toilet seats:
- Bidet toilet seats TCO tools and Bidet toilet seats guidance