Spørgsmål og svar om Grønne og Bæredygtige indkøb

Nej. Der er tale om en frivillig målsætning for medlemslandene. Men Danmark har givet politisk opbakning til vedtagelsen af målsætningen, og arbejder derfor aktivt for at nå målet inden for alle de ti produktområder der er nævnt i meddelelsen. Udfordringerne for Danmark er især fødevarer, byggeri og transport.

Læs mere om EU's meddelelse der er baggrunden for 50% målet

På udbudsportalen 'Den Ansvarlige Indkøber' kan du få hjælp til at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med offentlige indkøb. 

Se mere på portalens hjemmeside.

Miljøministeriet har etableret Partnerskab for offentlige grønne indkøb, der retter sig specifikt mod indkøbet i kommunerne. Partnerskabet sætter forpligtende mål for samarbejdet om grønne indkøb og deler viden på området.

Læs mere om projektet på www.groenneindkoeb.dk

eller i folderen:

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

Du tilslutter din kommune til partnerskabet for grønne indkøb ved at sende en mail til  Obfuscated Email

Derudover er der megen viden og erfaring at hente ved et medlemskab af Forum for Bæredygtige indkøb , der arbejder bredt for at sk abe synlighed om og øge kendskabet til fordele ved bæredygtige indkøb. Medlemskabet er gratis.