Miljøkrav i indkøb

At stille grønne indkøbskriterier er en nyttig fremgangsmåde, hvis en organisation, myndighed eller virksomhed ønsker at sætte fokus på miljø i deres daglige drift. Du kan finde inspiration på udbudsportalens "Den Ansvarlige Indkøber" og i både miljømærkerne Svanen og Blomsten. Begge indgange giver gode og konkrete input til hvilke krav, du kan stille i dit udbud.

Helt overordnet handler det om at vælge produkter og tjenesteydelser, der er miljørigtige, samfundsansvarlige og økonomisk rentable. Det miljørigtige aspekt kan f.eks. handle om at vælge produkter, hvor der i både produktion, brug og bortskaffelse fx er tænkt i lavere brændstofforbrug, mindre udledning af CO2, genanvendelighed og mindre brug af skadelige kemikalier.

Indenfor produktområder som indkøb af træ og træbaserede produkter samt energiforbugende produkter er der konkrete forpligtigelser. Læs mere på Forum for bæredygtige indkøbs hjemmeside om de konkrete grønne indkøbsforpligtigelser her.

Den Ansvarlige Indkøber

På portalen Den Ansvarlige Indkøber kan du finde grønne indkøbskriterier og miljøvejledninger. Her får du viden om, hvilke konkrete miljø-, sociale- og etiske krav du som professionel indkøber kan stille til forskellige indkøbskategorier samt gode råd til ansvarlige indkøb. De konkrete kriterier på siden tager afsæt i EU's grønne indkøbskriterier samt nationale vejledninger. På portalen findes f.eks. kriterier og forslag til tekst, som kan kopieres direkte ind i udbudsmaterialet.

Se mere på portalens hjemmeside www.csr-indkob.dk

Miljømærker

Et miljømærke er en garanti for, at en vare hører til blandt de mindst belastende for miljøet. En vare kan blive miljømærket, hvis den opfylder en række krav. Kravene fastsættes ud fra en vurdering af varens samlede belastning af miljøet fra udvinding af råstoffer til bortskaffelse af produktet. I forbindelse med indkøb kan man tage afsæt i miljømærkenes kriteriesæt eller efterspørge et specifikt mærke.

Læs mere om miljømærkerne her  og find Miljømærkning Danmarks vejledning i brug af miljømærker i udbud.

Totalomkostninger (TCO)

Totalomkostninger er summen af omkostninger ved anskaffelse af et produkt og omkostninger til brug af produktet i brugsperioden.  Ideen er at beregne fremtidige udgifter gennem produktets levetid. I stedet for blot at se på, hvad der er billigst i indkøbspris, gør TCO-beregninger det muligt at vælge det produkt, der samlet set og gennem hele produktets levetid er det billigste.

Se en mere detaljeret beskrivelse her, og find alle eksisterende TCO-beregnere.

Miljøhensyn integreret i den nye udbudslov

Med EU's udbudsdirektiv fra 2014 blev reglerne ændret om anvendelse af miljømærker. Efter de nye regler vil ordregiver kunne henvise til et bestemt mærke som bevis for, at anskaffelsen lever op til specifikke miljømæssige, sociale eller andre egenskaber. Læs mere herom i:

Miljømærkning Danmarks vejledning i brugen af miljømærker i udbud