Euronormer, energiklasser og partikelfiltre

Der findes en række standardiserede måder at opgøre køretøjers energiforbrug og emission af forurenede stoffer på. Disse er hensigtsmæssige at anvende i forbindelse med udbud, da standardiserede opgørelsesmetoder sikrer sammenlignelighed imellem tilbud, samt gennemsigtighed i de miljø- og energikrav, der stilles.

Euronormer - emissionsgrænseværdier for forurenende stoffer 

For både personbiler, varevogne og tunge køretøjer gælder de såkaldte euronormer, som fastsætter grænserne for køretøjets udledning af kulbrinter (NMHCs), kvælstof (NOx) og partikler. Ved i et udbud at stille krav om specifikke euronormer sikres det, at krav til udledningen af forurenende stoffer er inddraget i indkøbet.

  Du kan læse mere om euronormer her

Energiklasser - energiforbrug og CO 2 -emission

For personbiler og varevogne kan hensynet til energiforbrug inddrages ved at stille krav om specifik energiklasse, som populært sagt angiver hvor langt bilen kan køre på literen. Du kan læse mere om energimærkningen på Trafikstyrelsens hjemmeside .

Der findes idag et bredt udvalg af både store og små personbiler i den bedste energiklasse (A). Udvalget af biler kan løbende tjekkes på www.hvorlangtpaaliteren.dk .

Energiforbrug - busser og lastbiler

Der findes ikke samme standardiserede måder at opgøre brændstofforbruget på i relation til tunge køretøjer. Årsagen til dette er bl.a., at lastbiler og busser opbygges individuelt og specifikt til de konkrete formål og behov, de skal opfylde, og derfor ikke på samme måde er standardiserede som personbiler og varevogne.

Mht. busser over 12 meter, kan den såkaldte SORT-metode tages i brug. Det er en frivillig standardiseret testmetode til måling og sammenligning af brændstofforbrugstal på busser. Metoden er udviklet af UITP, som er en international sammenslutning af transportoperatører, deres myndigheder og leverandører.

SORT står for Standardised On-Road Test Cycles, og er en testmetode, hvor bussernes energiforbrug måles for hele køretøjer og ikke kun for motoren. Det er en testmetode, der nærmer sig den metode, man kender fra energimærkningen af personbiler og varevogne. Testmetoden består af 3 kørselscyklusser: en for bykørsel, en for blandet kørsel og en for landkørsel, således at testresultaterne, så vidt muligt afspejler bussens reelle kørselsmønster. SORT-testen kan give indkøberen en mulighed for at sammenligne bussernes brændstofforbrug på tværs af de indkomne tilbud, og derudfra vælge den mest brændstoføkonomiske bus.

Mht. brændstofforbrug kan det også være relevant at stille krav til f.eks. energieffektive dæk, dæktryksovervågning, gearskifteindikator m.v. I forbindelse med indkøb af transportydelser kan det også være relevant at stille krav om, at chauffører er uddannet i energirigtig kørestil, også kendt som eco-drive eller øko-kørsel.

CO 2 -emissioner

Ved at stille krav til energiforbrug stilles der samtidigt krav til CO 2 -emissioner, idet det er afbrænding af brændstof i motorer, der forårsager CO 2 -emission i forbindelse med transport.

Der kan også tages hensyn til reduktion af CO 2 -emissioner ved at stille krav om alternative brændstoffer eller eldrevne køretøjer. Dette kan du læse mere om på Energistyrelsens hjemmeside (Linket er inaktivt).

Partikelfilter

For dieselkøretøjer udgør partikelforurening et særligt problem. En lav emission af partikler kan sikres ved at stille krav om partikelfilter. Dette sker automatisk ved at stille krav til minimum euronorm 5 for personbiler og varevogne, og minimum euronorm VI for tunge køretøjer.

Vær opmærksom på, at eftermonterede partikelfiltre skal være godkendt af Færdselsstyrelsen.

Du kan læse mere om partikelfiltre på Færdselsstyrelsen hjemmeside .