Casesamling 1: Grønne indkøb og grønne produkter skaber grøn vækst

Case 1: Spildevandsanlæg  - Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England.

Case 2: Varmepumper  -  En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte Cronborgs Recool-teknologi.

Case 3: Rengøring  - Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet og medarbejderne.

Case 4: Byggeri  - De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5: Møbler  -  Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal ind- købsaftale

Case 6: Byggeri  -  Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere bæredygtigt byggeri.

Case 7: Hospitalsudstyr  -  Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces

Konklusioner

Konklusionen fra virksomhederne er klar: Offentlige grønne indkøb skaber synergi hos leverandørerne i form af øget markedsføringspotentiale, innovation, salg og eksport samt flere arbejdspladser. 

Casene viser, at det offentliges prioritering af grønne indkøb har betydning, der rækker ud over det enkelte indkøb. Et salg til det offentlige er for mange virksomheder et effektfuldt udstillingsvindue, der åbner nye døre på både det offentlige og det private marked. Det er samtidig med til at generere produktinnovation, der i flere tilfælde rummer eksportpotentiale.

Casene viser også, at virksomheders satsning på grønne produkter og profiler betaler sig. Dels for virksomhederne i form af øget salg. Dels for indkøberne i form af lavere driftsudgifter. Endelig viser casene, at de grønne indkøb har stor betydning for en reduceret miljøbelastning, ligesom de i flere tilfælde også er med til at forbedre arbejdsmiljø og sundhed.

Konkret handler det om at se på de samlede omkostninger i hele produktets levetid frem for ensidigt at fokusere på indkøbsprisen, om at åbne op for innovative løsninger ved at anvende funktionskrav i stedet for at specificere, hvilket produkt man vil have. Men også elementer som genanvendelse og recirkulering af materialer samt bevægelsen fra køb og salg af produkter til services er med til at skabe de mange positive effekter, der spreder sig som ringe i vandet og bliver en mangedoblet win-win-situation.