Grønne indkøb

Formålet med en grøn og bæredygtig indkøbspolitik er at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Miljøstyrelsen har tre store indsatser: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, Forum for Bæredygtige Indkøb og den Ansvarlige Indkøber.

Om bæredygtige indkøb

Bliv klogere på Miljøstyrelsens arbejde med grøn indkøbspolitik, og læs mere om formål og effekt.

Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Bliv klogere på samarbejdet mellem offentlige institutioner, der ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb.

Forum for bæredygtige indkøb

Forummet arbejder for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser hos professionelle indkøbere – både offentlige og private.

Miljøkrav i indkøb

Hvis du som indkøber ønsker at stille grønne indkøbskrav, er der meget hjælp at hente. Flere konkrete værktøjer gør det nemt at tage handling.

Totalomkostninger

Bliv klogere på, hvordan du kan bruge totalomkostninger i forbindelse med indkøb for at sikre både miljø og økonomi. 

E-læring

Få viden om grønne indkøb gennem e-læringsværktøjet og de nationale uddannelsesforløb.

Cases - grønne offentlige indkøb

Herunder findes flere casesamlinger, så du kan lade dig inspire af, hvordan andre har arbejdet med grønne indkøb.

EU's indsats for grønne offentlige indkøb

Den offentlige sektor i EU køber ind for over 2.000 milliarder euro. Målet er, at 50 % af disse indkøb skal være grønne. Læs mere her om EU's indsats. 

Miljøbevidste indkøb af køretøjer

Stat, regioner, kommuner og visse private virksomheder skal inddrage hensyn til miljøbelastning og energiforbrug ved indkøb af køretøjer.