Yderligere læsning

Du kan her finde en litteraturliste til tænketank for bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller.

Litteraturliste i prioriteret rækkefølge.

  1. SCP Roundtable (2006): "I Will if You Will"
  2. Miljøministeriet et al. (2010): Baggrundspapirer til nordisk ekspertworkshop om bæredygtigt forbrug og grøn livsstil (specielt baggrundspapir C, se side 61-82 i rapporten)
  3. Nordisk Ministerråd (2011): "Experiences on projects promoting sustainable lifestyles in Nordic countries"
  4. Nordic Innovation (2012): "Short Guide to Green Business Model Innovation"
  5. Rubik et al. (2009): "Innovative Approaches in European Sustainable Consumption Policies"
  6. ETC/SCP (2010): "Country Factsheets on Sustainable Consumption and Production Policy in selected EU countries"
  7. Sustainable Development Commission (2009): "Prosperity Without Growth" (BOG)
  8. Miljøstyrelsen (2011): "Sustainable Consumption and Production in the Nordic Retail Sector"