Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Der en stigende erkendelse af, at de aktuelle udfordringer på miljøområdet ikke kan løses isoleret og udelukkende gennem lovgivning. Endvidere er der i EU og globalt en fornyet forståelse af, at der er sammenhæng mellem økonomiske og miljømæssige udfordringer. Udfordringerne kalder på en helhedsorienteret og mere global tilgang, der adresserer alle dele af produkters livscyklus samt involverer en bred vifte af aktører såsom borgere, virksomheder og myndigheder.

På den baggrund tog Miljøstyrelsen initiativ til at etablere Tænketanken om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller for at danne et idéskabende rum på tværs af sektorer og institutioner. Tænketanken var bredt sammensat af deltagere fra både erhvervslivet, myndighederne og NGO’ere, fordi de aktuelle problemer og udfordringer på miljøområdet kun kan løses, hvis der tænkes på tværs.

Tænketanken var en del af Green21, der sigter mod at gøre det nemt og attraktivt at være en grøn virksomhed. Tænketanken blev sat i værk for at skabe rammerne for en tværgående dialog om vores fælles bæredygtighedsudfordringer samt at udvikle et idékatalog som inspiration til kommende nationale og internationale aktiviteter.

Tænketankens arbejde resulterede i idékataloget ”Veje til en bæredygtig fremtid”, der både opridser de aktuelle udfordringer på miljøområdet op og en række bud på en løsning.

Læs også Sustainable consumption in short, der blev udarbejdet af Copenhagen Resource Institute som et baggrundsdokument til tænketankens arbejde. 

Deltagere i Miljøstyrelsens tværgående tænketank
Jørgen Rosted Jørgen Rosted 
Konsulent 
Jørgen Rosted Rådgivning
Fie Hansen-Hoeck Fie Hansen-Hoeck 
Direktør 
Retail Network
Susanne Herfeldt Susanne Herfelt 
Vicedirektør 
Danmarks Naturfredningsforening
Nina Schiøtz Nina Schiøtz 
Formand 
Miljømærkenævnet
Thomas Harttung Thomas Harttung 
Bestyrelsesformand 
Aarstiderne A/S
Maj Green Maj Green 
Teknisk Vicedirektør 
Gladsaxe Kommune
Karin Klitgaard Karin Klitgaard 
Miljøpolitisk chef 
DI
Arne Remmen Arne Remmen 
Professor 
Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Mette Boye Mette Boye 
Afdelingschef 
Forbrugerrådet
Kristian Puggaard Kristian Mørk Puggaard 
Præsident 
Green Cross Denmark
Henriette Øllegaard Henriette Øllgaard 
Senior Manager, Corporate Social Responsibility 
Chr. Hansen A/S
Tania Ellis Tania Ellis 
Erhvervsrådgiver 
Tania Ellis – Formidlings- og rådgivningsvirksomhed

Tænketanken faciliteres af Miljøstyrelsen

 
Søren Svenningsen Søren Bukh Svenningsen 
Kontorchef 
Miljøstyrelsen
Ida Søndergaard Ida Søndergaard 
Miljøstyrelsen
Mikkel Hansen Mikkel S. Hansen 
Projektleder 
Copenhagen Resource Institute
Tænketankens sekretariat  
Birgitte J Kjær Birgit Munck-Kampmann 
Direktør 
Copenhagen Resource Institute
Birgitte J Kjær Birgitte J. Kjær 
Projektleder 
Copenhagen Resource Institute
Nikola Kiørbo Nikola Kiørbo 
Projektmedarbejder

 

Præsentationer fra møder i tænketanken

" (Un) Sustainability Transitions Governance”  ved Derk Loorbach, direktør for Dutch Research Institute for Transitions. 

" Sustainable consumption - making it happen"  ved Professor Oksana Mont, IIIEE Lunds Universitet.