Grøn livsstil

Under det danske formandskab i det Nordiske Ministerråd i 2010 blev der stillet skarpt på spørgsmålet - hvordan fremmer vi bæredygtigt forbrug og grøn livsstil?

På en nordisk ekspertworkshop, hvor 30 eksperter inden for bæredygtigt forbrug og grøn livsstil var samlet, blev der udarbejdet en række anbefalinger til Nordisk Ministerråd i forhold til fremme af bæredygtigt forbrug.

Eksperterne fremkom med en række anbefalinger der blandt andet retter fokus mod:

  • Nødvendigheden af en hurtig omstilling af forbrugsmønstre.
  • Nødvendigheden af at afmaterialisere forbruget ved at fokusere forbruget omkring oplevelser og uddannelse, der er mindre ressourcekrævende end traditionelt forbrug.
  • En ændring i forbrugsmønstrene skal involvere alle aktører i samfundet – både erhvervsliv, borgere, NGO’er og politikere spiller en vigtig rolle.
  • Viden er der nok af. Hvad der mangler er handling og lederskab for at bane vejen for et mere bæredygtigt forbrug.

Læs alle anbefalingerne her i workshoprapporten .

Miljøstyrelsen står også bag et parallelt nordisk projekt om detailhandlens rolle I forhold til at fremme et grønnere forbrug

Baggrundsdokumenter

Som baggrund til workshoppen og anbefalingerne blev der udarbejdet fire baggrundsrapporter om følgende emner:

Rapporterne er forfattet af Copenhagen Resource Institute og the International Institute for Industrial Environmental Economics (Lund Universitet)