Bæredygtigt forbrug

Læs her om arbejdet med bæredygtigt forbrug for at nedbringe miljøbelastningen og sikre, at vores ressourcer bliver anvendt effektivt.

Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller 570-261

Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller
Tænketanken om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller blev sat i værk for at skabe rammerne for en tværgående dialog om vores fælles bæredygtighedsudfordringer samt at udvikle et idékatalog som inspiration til kommende nationale og internationale aktiviteter. Her kan du læse mere om Tænketanken, downloade idékataloget og blive klog på lignende initiativer fra andre lande. 

Detailhandlens rolle
Detailhandlen har en vigtig rolle i forhold til at fremme bæredygtigt forbrug i Danmark og i resten af verdenen. Detailhandlen er placeret centralt i de globale leverandørkæder og har mulighed for både at stille krav tilbage i produktkæden, og dermed sikre mere miljøvenlige produkter og produktion, og kan samtidig påvirke forbrugerne i retning af mere bæredygtigt forbrug.

Grøn livsstil
Læs mere om den række af anbefalinger, der blev udarbejdet til Nordisk Ministerråd om fremme af bæredygtigt forbrug og grøn livsstil. Her finder du også en række baggrundsrapporter om bæredygtigt forbrug og grøn livsstil.