EU's indsats for grønnere virksomheder

EU’s miljøregulering har haft succes med at forbedre mange af samfundets miljøforhold så som anvendelsen af kemikalier, reduktion af forurening fra industrien,styring af affaldsmængderne og øget genanvendelse. Trods denne udvikling er der dog stadig behov for yderligere materialeeffektivitet, mere miljøvenlig teknologi samt skærpet fokus på bæredygtigt forbrug.

Billedet viser logoet med EU's stjerner i en cirkel. EU's handlingsplan for eco-innovation (EcoAP)

Handlingsplanen (EcoAP) blev vedtaget af Kommissionen i 2011, og indeholder et omfattende sæt af initiativer der skal forbedre markedets optagelse af eco-innovative produkter. Handlingsplanen udvider EU's fokus fra grønne teknologier til ethvert aspekt af eco-innovation; herunder produkter og tjenester. Det vil bringe fordele for miljøet, skabe vækst og arbejdspladser, og sikre en mere effektiv udnyttelse af vores stadig mere knappe ressourcer.

Se mere om handlingsplanen på Kommissionens hjemmeside

Vurdering af produkters og organisationers miljøbelastning

Indenfor rammerne af EU’s 7. miljøhandlingsprogram  har Kommissionen udviklet to harmoniserede metoder til kvantitativ opgørelse af produkter og organisationers fodaftryk. I daglig tale kaldt PEF (product environmental footprint) og OEF (organisational environment footprint). De to metoder er begge bygget op omkring livscyklusanalyse. 

PEF og OEF værktøjerne er designet til at udgøre den fremtidige metodemæssige rygrad for et revideret europæisk miljøvurderings- og informationssystem, der skal styrke gennemsigtigheden af EU’s marked for grønne produkter og som binder nuværende instrumenter bedre sammen. Yderligere er formålet at minimere forvirringen blandt forbrugere, og lette cirkulationen af grønne produkter i EU.

På basis af metoderne, skal der de kommende år arbejdes med at gøre informationerne om produktets/organisationens miljøegenskaber så tilpas præcist, reproducerbart, konsistent og relevant, at der kan foretages en direkte sammenligning af produktets miljøegenskaber med tilsvarende produkter.

Se mere om PEF/OEF på Kommissionens hjemmeside