Bioøkonomi

Vi vil i fremtiden i højere grad anvende restprodukter og nye og gamle afgrøder i nye sammenhænge, til værdikæder indenfor eksempelvis fødevarer, foder, biobaserede produkter og bioenergi. Bioøkonomien handler om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter.

Det Nationale Bioøkonomipanel skal komme med indspil til regeringen, der styrker vækst og beskæftigelse og samtidig gavner miljø og klima.