Bæredygtig udvikling i Norden

Den Nordiske strategi for bæredygtig udvikling formuleres i regi af Nordisk Ministerråd. Strategien revideres hvert 4. år; senest i 2013.

Herunder finder du links til de seneste strategier for bæredygtig udvikling i Norden. 

2013 Ett gott liv i ett hållbart Norden

2009-2012 Hållbar utveckling - ny kurs for Norden

Nordisk Ministerråds hjemmeside kan du læse mere om den nordiske strategi og den tilhørende indikatorrapport. Derudover finder du en række øvrige oplysninger om det nordiske arbejde med bæredygtig udvikling, og overblik over en lang række af indikatorer på miljøområdet.

Et gott liv i et hållbart norden

Hållbar utveckling- en ny kurs for Norden