Global strategi

undefined

FN's 17 Verdensmål viser vejen mod en bæredygtig verden frem mod 2030.

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling .

Udover miljømæssig bæredygtighed, har de nye verdensmål også fokus på økonomisk og social udvikling og inkluderer også mål for fred og sikkerhed. Med verdensmålene har FNs medlemslande således blandt andet forpligtet sig til at sikre bæredygtig vækst i alle lande ligesom ekstremt fattigdom skal afskaffes helt. Derudover skal målene sikre uddannelse til alle, bedre sundhed og anstændige jobs. Verdensmålene viser hvor verden skal hen inden år 2030.

Desuden er målene universelle og gældende for alle lande, og ikke kun udviklingslandene. 

Verdensmålene afløser 2015 målene

I sepember 2000 vedtog verdens ledere en deklaration ved indgangen til det nye årtusinde - United Nations Millenium Declaration . I denne forpligtede verden sig bl.a. til at forfølge 8 udviklingsmål frem mod 2015, særligt rettet mod den fattigste del af verden. De 8 udviklingsmål spænder redt og indbefattede bl. afskaffelse af ekstrem fattigdom og sult, reduktion af børnedødelighed og sikring af miljømæssig bæredygtighed. Målene fik navnet Millenium Development Goals på engelsk. På dansk refereres de oftest til som 2015-målene