Global strategi

undefined

FN's 17 Verdensmål viser vejen mod en bæredygtig verden frem mod 2030.

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling .

Udover miljømæssig bæredygtighed, har de nye verdensmål også fokus på økonomisk og social udvikling og inkluderer også mål for fred og sikkerhed. Med verdensmålene har FNs medlemslande således blandt andet forpligtet sig til at sikre bæredygtig vækst i alle lande ligesom ekstremt fattigdom skal afskaffes helt. Derudover skal målene sikre uddannelse til alle, bedre sundhed og anstændige jobs. Verdensmålene viser hvor verden skal hen inden år 2030.

Desuden er målene universelle og gældende for alle lande, og ikke kun udviklingslandene. 

Verdensmålene afløser 2015 målene

I sepember 2000 vedtog verdens ledere en deklaration ved indgangen til det nye årtusinde - United Nations Millenium Declaration . I denne forpligtede verden sig bl.a. til at forfølge 8 udviklingsmål frem mod 2015, særligt rettet mod den fattigste del af verden. De 8 udviklingsmål spænder redt og indbefattede bl. afskaffelse af ekstrem fattigdom og sult, reduktion af børnedødelighed og sikring af miljømæssig bæredygtighed. Målene fik navnet Millenium Development Goals på engelsk. På dansk refereres de oftest til som 2015-målene 

Undervisningsmateriale om Verdensmålene

Udviklingsorganisationen IBIS har udviklet undervisningsmateriale rette mod folkeskolen om Verdensmålene. Materialet er samlet på hjemmesiden Hele Verden i Skole og her kan du bl.a. finde materiale specifikt verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion , som Miljø- og Fødevareministeriet har bidraget til.

FN's 17 Verdensmål

1: Afskaf fattigdom

2: Stop sult

3: Sundhed og trivsel

4: Kvalitetsuddannelse

5: Ligestilling mellem kønnene

6: Rent vand og sanitet

7: Bæredygtig energi

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

9: Industri, innovation og infrastruktur

10: Mindre ulighed

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

12: Ansvarligt forbrug og produktion

13: Klimaindsats

14: Livet i havet

15: Livet på land

16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

17: Partnerskab for handling