Dansk strategi for bæredygtig udvikling

Den politiske ramme for arbejdet med bæredygtig udvikling tager ofte udgangspunkt i en national strategi for bæredygtighed.

Danmarks første nationale strategi for bæredygtig udvikling udkom i 2001, som en del af det danske bidrag til verdenstopmødet i Johannesburg. Den seneste strategi for bæredygtig udvikling "Et bæredygtigt Danmark" udkom i 2014

Nedenfor kan du finde den senest vedtagne nationale srategi for bæredygtig udvikling.

2014 Et bæredygtigt Danmark - udvikling i balance