Strategier om bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling indebærer en samtidig varetagelse af økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Her kan du finde strategier for bæredygtig udvikling på nationalt, nordisk og europæisk plan.

undefined

 

Dansk strategi

Find den seneste samt tidligere nationale bæredygtighedsstrategier.

Nordisk strategi

Læs mere om Nordisk Ministerråds bæredygtighedsstrategier og ekspertgruppen for bæredygtig udvikling.

Europæisk strategi

Læs mere om både EU's Strategi for Bæredygtig Udvikling samt   EU’s handlingsplan for bæredygtig forbrug og produktion. 

Global strategi

Læs mere om FN's bæredygtighedsmål (sustainable development goals).