Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling indebærer, at vi på samme tid skal tage vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

verden forbundet 1170-400

Hvad er bæredygtig udvikling?
For en definition af bæredygtig udvikling henvises som regel til Brundtland-rapporten, der blev fremlagt i 1987 af FNs "Verdens-kommission for miljø og udvikling". Rapporten bygger på hvilken menneskelig udvikling naturen kan holde til, uden at fremtidige generationer af mennesker generelt får dårligere livsbetingelser end vi har i dag.

Strategier og tilhørende indikatorer om bæredygtig udvikling
På FNs Rio-konference i 1992, blev alle lande opfordret til at udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling, der indebærer en samtidig varetagelse af økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer. Du kan her få et overblik over den danske, nordiske og europæiske strategi.