Naturnær skovdrift

Hvad er naturnær skovdrift?

Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold, en divers træproduktion og meget mere. Den naturnære skovdrift bygger på principperne om naturlig selvforyngelse, mange træarter i forskellige aldre inden for et mindre areal. Desuden anvendes der ikke dræning og jordbearbejdning i naturnære skove.

En samlet beskrivelse af, hvad naturnær skovdrift er, og hvordan Naturstyrelsen har omlagt statsskovene til naturnær skovdrift, findes i Handlingsplan for naturnær skovdrift.

Læs Handlingsplan for naturnær skovdrift

Hvorfor naturnær skovdrift?

De traditionelle ensaldrende træbevoksninger med én type træart har vist sig, at have nogle ulemper i forhold til skovenes stabilitet over for bl.a. storme, sygdomsangreb, biodiversitet, klimaændringer mv. Den naturnære skovdrift kan være en skovdyrkningsform, der kan skabe mere stabile skove og dermed minimere store skovarealer væltet i storm og ødelagt af sygdomsangreb, samt forbedre skovens vilkår i en fremtid med ukendte klimaforandringer.

Hvordan skal overgangen til naturnær skovdrift foregå?

Før man kan tage stilling til, hvordan den enkelte bevoksning skal behandles i fremtiden, er det vigtigt, man har et langsigtet mål for, hvad det er for en skov, der skal skabes. I den naturnære skovdrift arbejdes der med skovudviklingstyper i forhold til at omlægge de enkelte bevoksninger i retning af det langsigtede mål. Naturstyrelsen har lavet et katalog, der beskriver 19 forskellige skovudviklingstyper.

Læs Katalog over skovudviklingstyper i Danmark

 
Skove omlægges fra f.eks. rene nåleskove til blandingsskov som her: Bøg med grand. Illustration: Naturstyrelsen

Læs om naturnær skovdrift i statsskovene