Mulighed for optagelse på teknologilisten

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste og om de otte trin, som du skal gennemgå før din teknologi kan blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Under hvert trin kan du læse om processen.

Det er muligt at blive optaget på teknologilisten på flere forskellige måder. Det der er den afgørende parameter er at teknologiens miljøeffekt er dokumenteret tilstrækkeligt og testresultaterne er pålidelige. Der vil som regel være afgørende argumenter i valget af, hvilken optagelsesprocedure der er mest hensigtsmæssig at anvende – dette kan bl.a. afhænge af teknologiens kompleksitet og producentens eventuelle ønske om markedsføring i udlandet. Nye teknologier, der ikke har været anvendt tidligere, vil som udgangspunkt kræve test på et landbrug, hvorimod velkendte teknologier evt. kan nøjes med supplerende test eller en rapport, der beskriver den eksisterende dokumentation.

Teknologilisteniveau - fleksibel optagelse på Teknologilisten


Miljøstyrelsens "Teknologilisteniveau" sætter niveauet for den dokumentation, som en miljøteknologi til landbrugsproduktion skal leve op til, for at kunne optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Udgangspunktet for Teknologilisteniveauet er, at dokumentationen skal være på niveau med en test efter de eksisterende VERA testprotokoller.

Indenfor teknologilisteniveauet er der flere procedurer, som kan benyttes for at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation. Disse procedurer er kort beskrevet under hvert punkt i menuen. Disse drejer sig om:

Muligheder for optagelse på Teknologilisten

Optagelse af miljøteknologier

Før en teknologi kan blive optaget på Teknologilisten skal ansøgeren dokumentere miljøeffekten. Dette er vigtigt, for at kende effekten af miljøteknologien når der skal udarbejdes en godkendelse af anlæggene på et husdyrbrug eller ved udbringning af husdyrgødning. Teknologilisten er dynamisk, og opdateres i takt med at der udvikles og optages ny teknologi. Ansøgninger behandles fortløbende, og ny teknologi kan optages når dokumentationskravene er opfyldt.

Det er Miljøstyrelsen, som godkender og optager teknologier på Teknologilisten. Selve dokumentationsproceduren samt vejledning i forbindelse med optagelse varetages af ETA-Danmark A/S. ETA-Danmark er et datterselskab af Dansk Standard og varetager også ETV-ordningen i Danmark og er DANAK-akkrediteret.

Miljøstyrelsens udvalg for Miljøeffektiv Landbrugsteknologi (MELT) vil efter evaluering af dokumentationsmaterialet, indstille til Miljøstyrelsen, hvorvidt en teknologi kan optages på Teknologilisten eller udarbejde en udtalelse til teknologiproducenten for evt. mangler i dokumentationsmaterialet. Indstillingerne vil herefter sammen med ansøgningerne blive sendt i høring hos producenten, før Miljøstyrelsen tager endelig stilling til, hvorvidt den pågældende teknologi kan optages på Teknologilisten.

Optagelse af miljøteknologier på Teknologilisten trin for trin