ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

DS/EN ISO 14001 kan købes hos Dansk Standard.

Arbejdet med ISO 14001 foregår i udvalg under Dansk Standard.

Spørgsmål og svar

Bliv klogere på miljøledelse i Miljøstyrelsens 'Spørgsmål og svar' om miljøledelse.

Lær bl.a. om forskellen på ISO 14001 og EMAS og de fordele der følger i kølvandet på en registrering.