Sektorreferencedokumenter

Sektorreferencedokumenterne viser bedste praksis for miljøledelse.

EMAS sektorreferencedokumenter udvikles af JRC (Joint Research Commission) under EU Kommissionen, og EMAS registrerede organisationer skal kunne dokumentere overfor deres verifikator, hvorledes der er taget højde for et eventuelt sektorreferencedokument. Organisationerne skal ikke kunne dokumentere, at de lever op til bedste praksis for miljøledelse, men skal kunne dokumentere, at sektorreferencedokumentet anvendes som rettesnor til identifikation af korrekte frivillige foranstaltninger, som organisationen kan gennemføre for at forbedre sin miljøpræstation.

- Mad- og drikkevarefremstilling
- Bilfremstilling
- Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr
- Offentlig administration
- Landbrug
- Affaldshåndtering
- Fremstilling af fremstillede metalprodukter
- Telekommunikation

For følgende sektorer er rapporter om bedste praksis blevet færdiggjort, og SRD'er er i gang: Konstruktion