Filtre til tobaksvarer og producentansvar

Oprydningsansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter

Indberet markedsførte mængder af filtre til tobaksvarer

Filtre til tobaksvarer, der er engangsplast, er fra og med d. 5. januar 2023 underlagt producentansvar og dermed registreringspligt og oprydningsansvar.

Det betyder bl.a., at producenter og importører, som markedsfører filtre til tobaksvarer på det danske marked skal indberette deres markedsførte mængder hvert kvartal til Miljøstyrelsen. Indberetningen bliver brugt til udregning af gebyret, som den enkelte producent skal betale for de markedsførte mængder. Gebyret er i 2023 på 0,72 øre pr. filter.

Gebyret skal bl.a. dække omkostninger i kommunerne samt Vejdirektoratet og Naturstyrelsen for opsamling af henkastet affald og tømning af offentlige skraldespande.

Producenter af filtre til tobaksvar skal registrere sig hos Dansk Producentansvar og indberette til Miljøstyrelsen

  1. Registrering hos Dansk Producentansvar (DPA) skal ske mellem 1. maj 2023 og 1. juni 2023. Producenter registrerer sig på producentansvar.dk
  2. Indberetning af markedsførte mængder hos Miljøstyrelsen skal ske første gang mellem 1. juli og 17. juli 2023. 

Spørgsmål og svar