Beredskabsplaner for transport af særligt miljøfarlige GMO'er

Såfremt der foreligger særlig fare for det ydre miljø ved transport af genetisk modificerede mikroorganismer, skal afsenderen udarbejde en beredskabsplan, før transporten påbegyndes.

Kravene til beredskabsplaner er specificeret i bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU .

Vær opmærksom på, at kravene i bekendtgørelsen, samt ADR, skal overholdes. Gennemgangen nedenfor er blot en hjælp.

Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger om forholdsregler til begrænsning af virkningerne for miljø, natur og sundhed i tilfælde af uheld, herunder retningslinjer for prøvetagning. Planen skal ajourføres med regelmæssige mellemrum. Afsenderen skal sende en kopi af beredskabsplanen til Miljøstyrelsen, før en transport påbegyndes og efter hver ajourføring.

Før en transport påbegyndes, påser Miljøstyrelsen, at organer og myndigheder, som kan blive berørt af uheld, på passende måde og uopfordret underrettes om beredskabsplanerne, herunder de relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Offentliggørelse af beredskabsplaner

Miljøstyrelsen har pligt til at stille beredskabsplaner til rådighed for offentligheden på styrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har ingen aktuelle oplysninger om transporter af særligt miljøfarlige GMO’er

Kontaktperson i forbindelse med udslip af GMO

Charlotta Amalia Wallensten

Kontorchef
Pesticider & Biocider