Gebyrer

Miljøstyrelsen tager gebyr for behandling af en ansøgning om godkendelse af produktion af eller med GMO

Gebyret skal dække de faktiske omkostninger i forbindelse med behandling af sagen, dvs. antallet af timer, som Miljøstyrelsen bruger på sagsbehandling og eventuelle omkostninger til indhentning af ekspertbistand.

Når Miljøstyrelsen har modtaget en fuldt belyst ansøgning om godkendelse af produktion af GMO’er, laver Miljøstyrelsen et overslag over de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af godkendelsen, herunder arbejdsløn, overhead og evt. indhentning af ekspertbistand. Miljøstyrelsen sender herefter en faktura på beløbet til virksomheden.

Når virksomheden har betalt fakturaen, påbegynder Miljøstyrelsen udarbejdelse af godkendelsen. Ved sagens afslutning vil Miljøstyrelsen foretage den endelige beregning af de faktiske omkostninger. Miljøstyrelsen vil herefter foretage en regulering af gebyret, hvis det indbetalte gebyr ikke modsvarer de faktiske omkostninger.

For flere oplysninger om hjemmel til at opkræve gebyr, se bekendtgørelse om gebyr i henhold til lov om miljø og genteknologi. Gebyret bliver reguleret en gang om året, og den aktuelle timesats kan findes her på hjemmesiden.