Ansøgning om godkendelse

Produktion af GMO’er skal risikovurderes og godkendes før produktionen kan gå i gang

I Danmark er der to myndigheder, der hver især godkender en sådan produktion. Miljøstyrelsen godkender den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er (sammen med kommuner) til indesluttet anvendelse. Arbejdstilsynet godkender den arbejdsmiljømæssige side af anvendelsen. De to myndigheder skal have hver deres ansøgning om godkendelse, og udsteder også hver deres godkendelse.

Ansøgningsprocedure og -skemaer
Der findes ikke et standardiseret ansøgningsskema, men en række krav ansøgningen skal leve op til.

Risikovurdering
Risikovurderingen kortlægger, hvorvidt GMO’en udgør en sundheds- eller miljømæssig risiko, og skal vedlægges ansøgningen om godkendelse.

Kriterier for klassifikation
Indesluttet anvendelse af produktion af genetisk modificerede mikroorganismer (GMO’er) opdeles i 4 klasser på baggrund af de risici, der måtte være forbundet med aktiviteten.

Produktion af genetisk modificerede dyr eller planter opdeles i henholdsvis klasse dyr eller klasse planter.

Gebyrer
Miljøstyrelsen tager et gebyr for at behandle en ansøgning om godkendelse.