Produktion af GMO'er

GMO’er skal risikovurderes og godkendes før de produceres. Hvis der i forbindelse med produktionen er fare for det ydre miljø, skal der laves en beredskabsplan

Ved produktion med genetisk modificerede organismer (GMO’er) forstås produktion af eller med GMO’er til kommercielt formål, f.eks. genmodificerede bakterier til produktion af enzymer, som anvendes ved fremstilling af blandt andet vaskemidler og levnedsmidler. Der kan også være tale om planter, som f.eks. producerer en vækstfaktor, der efterfølgende kan oprenses fra planten og anvendes til medicinsk behandling. Fælles for alle disse produktionstyper er, at de foregår under specifikke indeslutningsforanstaltninger.

Produktion af GMO’er skal risikovurderes og godkendes før produktionen kan gå i gang.

Ansøgning om godkendelse
Produktion af GMO’er skal risikovurderes og godkendes før produktionen kan gå i gang.

Beredskabsplaner for miljøfarlige produktioner
Hvis der i forbindelse med produktionen er fare for det ydre miljø, skal der laves en beredskabsplan.

Tilsyn
Miljøstyrelsen kontrollerer for eksempel om de generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi samt fastsatte vilkår bliver overholdt.

Regulering
Miljøstyrelsen administrerer en række bekendtgørelser når det gælder produktion af GMO.

Produktion af GMO'er skal godkendes

Produktion af GMO’er skal risikovurderes og godkendes før produktionen kan gå i gang. I Danmark er der to myndigheder, der hver især godkender en sådan produktion. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. De to myndigheder skal have hver deres ansøgning om godkendelse, og udsteder også hver deres godkendelse.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med at godkendelsen overholdes

Miljøstyrelsen har tilsynspligt for så vidt angår:

  • Generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi
  • Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
  • Efterlevelse af påbud og forbud efter loven