Forsøgsudsætning med GMO

Miljøstyrelsen administrerer reglerne på den miljømæssige del af GMO-anvendelse, både med hensyn til fødevarer, foder, forskning, produktion og forsøgsudsætning