Miljøstyrelsens GMO opgaver

Miljøstyrelsen administrerer reglerne på den miljømæssige del af GMO-anvendelse, -forskning og -produktion.

Hvis du arbejder med Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), skal du i kontakt med Miljøstyrelsen. Vi administrerer reglerne i forhold til den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er, der bruges til indesluttet anvendelse (forskning og produktion). 

I Miljøstyrelsens GMO-sektion kan du få information om vores arbejde med GMO på forskellige områder, og ikke mindst finde ud af, hvilke krav, der er til din virksomhed.

Miljøstyrelsen godkender

Miljøstyrelsen har ansvaret for at behandle ansøgninger om tilladelse til brug af GMO’er, som skal godkendes efter reglerne i lov om miljø og genteknologi, når det gælder forskning eller produktion under indesluttede forhold, f.eks. genmodificerede bakterier til fremstilling af enzymer, som anvendes ved fremstilling af blandt andet vaskemidler og levnedsmidler.

Læs mere om godkendelse af GMO under indesluttede forhold

Miljøstyrelsen fører tilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for godkendelse overholdes, for så vidt angår:

• Generelle bestemmelser i lov om miljø og genteknologi
• Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
• Efterlevelse af påbud og forbud efter loven
• Laboratorie, laboratorieområder, storskalaanlæg og produktion, hvor der arbejdes med genmodificerede planter, dyr og mikroorganismer for så vidt angår forhold, der vedrører det ydre miljø.

Lov om miljø og genteknologi harmoniserer miljøreglerne for brug af GMO. I Danmark arbejder en række forskellige myndigheder med regulering af GMO’er, for eksempel Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. 

Læs mere om andre myndigheder på GMO-området
Læs mere om GMO reglerne