Ansøgning om tilladelse til forsøgsudsætning af genmodificeret majs

Miljøministeriet har modtaget ansøgning om tilladelse til at flytte en prøveudsætning af genmodificeret majs fra en lokalitet ved Varde til en ny lokalitet ved Bramming