Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi - (Beredskabsplaner og pligt til udlevering af visse oplysninger)