Tilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke er risiko for, at GMO’erne kan undslippe til det ydre miljø

Miljøstyrelsen har tilsynspligt for så vidt angår:

  • Generelle bestemmelser i lov om miljø og teknologi
  • Forudsætninger for vilkår i godkendelser efter loven
  • Efterlevelse af påbud og forbud efter loven

Miljøstyrelsen fører med jævne mellemrum tilsyn med de faciliteter på de virksomheder og forskningsinstitutioner, hvor Miljøstyrelsen har været inddraget i godkendelsen. Der kan både være tale om uanmeldte og varslede tilsynsbesøg. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke er risiko for, at GMO’erne kan undslippe til det ydre miljø. 

Tilsynet er ikke gebyrbelagt.