Regulering vedrørende forskning med GMO'er

Miljøstyrelsen administrerer en række bekendtgørelser på forskningsområdet.

Alle links fører til retsinfo.dk, der er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager.

Lov om miljø og genteknologi

Der er én overordnet lov, der regulerer brugen af genteknologi i Danmark, og den hedder Lov om miljø og genteknologi. Loven er den danske gennemførelse af EU's såkaldte udsætningsdirektiv og EU's direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer. Lov om miljø og genteknologi skal medvirke til at værne om naturen og miljøet, så samfundsudviklingen kan ske på en bæredygtig måde. Loven skal administreres i overensstemmelse med hensyntagen til bevarelse af dyre- og plantelivet, etiske værdier, respekt for menneskers livsvilkår og beskyttelse af menneskers sundhed. Der er knyttet en række bekendtgørelser til loven.

EU-direktiver

Udsætningsdirektivet

Direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer

Læs mere om EU-reglerne på EU-kommissionens hjemmeside , herunder også de uddybende noter, der er udarbejdet.