Myndigheder på GMO-området

GMO-anvendelse reguleres af Fødevarestyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Der er desuden et samarbejde med kommunerne. I Danmark arbejder en række forskellige myndigheder med regulering af anvendelse af GMO’er.

Fem myndigheder på området

Fødevarestyrelsen regulerer anvendelsen af de GMO’er, der bruges til fødevarer (herunder markedsføring) og fører tilsyn på området  Fødevarestyrelsen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen regulerer anvendelsen af de GMO'er, der bruges til foder, og forsøgsudsætninger og udsætninger GM-afgrøder. Styrelsen fører tilsyn på området  Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Sundhedsstyrelsen  regulerer den sundhedsmæssige del af anvendelsen af GMO'er til klinisk genterapi  Sundhedsstyrelsen

Arbejdstilsynet regulerer den arbejdsmiljømæssige side af anvendelse af GMO’er til indesluttet anvendelse og fører tilsyn hermed  Arbejdstilsynet

Miljøstyrelsen regulerer den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er, der bruges til indesluttet anvendelse (forskning og produktion)

Kommuner

Miljøstyrelsen samarbejder med kommuner i forbindelse med godkendelse af GMO’er til produktion, idet den kommune, hvori produktionsvirksomheden ligger, i bestemte tilfælde udarbejder en miljøgodkendelse af produktionen. Er kommunen ikke den ansvarlige myndighed, er det afdelingen Virksomheder i Miljøstyrelsen, som udarbejder miljøgodkendelsen.