Opdræt af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Akvakulturvirksomheder, der ønsker at ansøge om opdræt af fremmede og lokale fraværende arter skal sende en ansøgning til Miljøstyrelsen

Krav til ansøgninger

Den 11. juni 2007 indførte Kommissionen Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur. Akvakulturvirksomheder, der ønsker at indføre ​​en fremmed art eller omplante lokalt fraværende arter skal ansøge om tilladelse hertil hos Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag 1 i Rådets forordning (EF) nr 708/2007.

Nyttige links:

Her kan du søge alle akvakulturanlæg frem

Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Kommissionens Forordning (EF) nr. 535/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Forordning (EF) nr. 708/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2008 om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007